De glemte børn – et historisk foredrag

Her er du: | | De glemte børn – et historisk foredrag
De glemte børn – et historisk foredrag 2018-09-18T12:29:15+00:00

De glemte børn

FOREDRAG TILBYDES

På grund af pladsmangel i Åndssvageforsorgen anbragtes i perioden 1949 til 1980 ca. 800 børn med formodet udviklingshæmning på de såkaldte ti ventetidshjem. I foredraget vil tilhøreren få et indblik i projektet, der for første gang sætter systematisk fokus på den historiske og demografiske fortælling om de psykisk udviklingshæmmede børn fra 1949-1980 og potentielt helt frem til i dag. Dermed adresserer projektet det, den tidligere chef for Statens Åndssvageforsorg, Niels Bank-Mikkelsen, i 1966 kaldte en mørk plet og et ”u-område” inden for psykiatrien, og som i samtiden blev kaldt ”en skamplet” på det sociale område.
Projektet er et vigtigt supplement til den netop færdiggjorte undersøgelse omkring børneforsorgen.
Det er sidste udkald for en sådan undersøgelse, idet adskillige tidligere beboere i dag præges af sygdom, ligesom datidens forstandere og ansatte har nået en forholdsvis høj alder, hvorfor vi ikke kan forvente, at have deres erindringer til rådighed særlig længe.

Målgruppe: Undersøgelsens målgruppe er de udviklingshæmmede mennesker og deres pårørende, historisk og demografisk interesserede og professionelle f.eks. læger og pædagoger.

Område: Det er muligt at følge skønsmæssigt 800 børns livsforløb på landsplan, både som enkeltskæbner og som et populationsudsnit, der kan belyses fra barn til voksen.

Projektet: Undersøgelsens historiske og demografiske resultater planlægges publiceret i en række diakonale, pædagogiske og historiske, herunder handicaphistoriske tidsskrifter og i danske og internationale oligofreni-tidsskrifter, herunder peer-reviewed. Studiet udføres af historiker, mag. art., Ph.D Finn Andersen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Videnscenter for Diakoni og Pædagogik.

PRAKTISK INFO:

UNDERVISER:
Historiker, mag.art. Finn Andersen, PhD

VARIGHED:
To timer

PRIS:
5000 kr. + transport efter statens takster

KONTAKT:
finn@oligo.nu