Kursus: Misbrug og mennesker med udviklingshæmning

Her er du: | | Kursus: Misbrug og mennesker med udviklingshæmning
Kursus: Misbrug og mennesker med udviklingshæmning 2020-08-24T08:11:03+00:00

Misbrug og mennesker med udviklingshæmning

Den eksisterende misbrugsbehandling i dag tager som udgangspunkt sit afsæt i en kognitiv behandling og intervention. Derfor rummes mennesker med udviklingshæmning ofte ikke i den traditionelle behandling, da de ikke har et kognitivt funktionsniveau, der matcher denne tilgang. De efterlades derfor ofte uden egentlig behandling, men modtager ofte socialpædagogisk støtte.

Det betyder, at det socialpædagogiske personale ofte står med borgere med udviklingshæmning, der har et misbrugs- eller et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og/eller stoffer, og uden at det pædagogiske personale har den nødvendige viden eller erfaring på dette område.

På dette kursus sættes der fokus på at give viden og forståelse for misbrugets biologi og afhængighed samt interventionsmuligheder ud fra et neuroaffektivt niveau og gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, hvor man møder borgeren helhedsorienteret og med flere metoder og tilgange.

Indhold:

  • Hvad er misbrug?
  • Introduktion til misbrugets biologi og afhængighed
  • Årsager til misbrug
  • Diagnosekriterier
  • Introduktion til hjernen og belønningssystemet
  • Neuropædagogisk tilgang, herunder sanserne og neuroaffektiv tilgang.
  • Bio-psyko-social tilgang med præsentation af forskellige metoder til intervention
  • Det vikarierende håb

PRAKTISK INFO:

KURSET ER UDSOLGT

UNDERVISER:
Socialkonsulent og coach Marianne Dalsgaard

TID:
7. oktober, kl. 9.00-15.30

STED:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

MÅLGRUPPE:
Medarbejdere der arbejder med voksne/unge, der har et misbrug eller et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler og samtidig en grad af udviklingshæmning.

PRIS INKL. FORPLEJNING:
1695 kr. / medlemspris 1495 kr. ekskl. moms

MEDLEMSKAB AF VORES STØTTEFORENING – det er ren win-win:
Med et medlemsskab støtter du centrets fortsatte virke, og du får bl.a. 200 kr. i rabat pr. deltager på dette kursusforløb.
Medlemsskab koster:

100 kr. årligt for enkeltpersoner

250 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mindre end 25 medarbejdere

500 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 25 medarbejdere

1000 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 50 medarbejdere

LÆS MERE OM MEDLEMSSKAB:
www.oliforeningen.dk

OM UNDERVISEREN:
Marianne Dalsgaard er Cand. Pæd. Soc. og pædagog samt certificeret coach og har mange års erfaring indenfor det specialpædagogiske arbejde. Hun har arbejdet indenfor området med mennesker med fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne i socialpsykiatrien og en årrække som misbrugsbehandler.
I Mariannes stillinger som konsulent, har hun arbejdet i et metodeudviklingsprojekt i Blå Kors. Som  konsulent i en stabsfunktion for handicapchefen i to kommuner. På VISS har hun undervist på neuropædagogisk efteruddannelse samt afholdt en del kurser og temadage målrettet det specialpædagogiske område.
Marianne har desuden leveret rådgivning og neuropædagogisk udredning i VISO opgaver. Marianne Dalsgaard er medforfatter på VISS’s bog ”Integrativ neuropædagogik,” der er under udgivelse og har derudover skrevet en række faglige artikler.