Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik

Her er du: | Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik
Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik 2020-03-05T10:28:03+00:00

Introduktion til integrativ neuropædagogik

Neuropædagogikken er i dag bredt anvendt i den socialpædagogiske indsats for borgere med intellektuel funktionsnedsættelse (udviklingshæmning). Viden om hjernens funktioner giver medarbejderen en større forståelse for borgerens handlinger og kan kvalificere den social- og specialpædagogiske indsats.

Årsagsforklaringer, som kun relaterer sig til en hjernedysfunktion, er dog sjældent tilstrækkelige, når kompleksiteten af de udfordringer, der kan opstå i samarbejdet mellem borger og medarbejder skal indfanges.  Udgangspunktet i den integrative neuropædagogik er, gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, at møde borgere med komplekse problemstillinger helhedsorienteret og med en mangfoldighed af tilgange, både i udredning og pædagogiske indsatser. Borgerens handlinger udspiller sig altid i en kontekst og dermed i relation til andre borgere, medarbejdere, fysiske rammer og forskellige aspekter af borgerens liv, som gensidigt påvirker hinanden. Kendskab til integrativ neuropædagogik er dermed en farbar vej for medarbejderen i arbejdet med at sikre borgerens læring, trivsel og et meningsfuldt liv.

Den integrative neuropædagogik blev introduceret med bogen ”Integrativ neuropædagogik”, som underviseren er medforfatter til.

Indhold

  • Forståelsesrammen bag integrativ neuropædagogik
  • Hvordan skabes forandring i praksis
  • Hjernens funktioner
  • Neuopsykologi og det kognitive hierarki
  • Sanseintegration
  • Tænk ud af boksen – udredning af komplekse problemstillinger
  • Betydningen af egen adfærd og stress
  • Tilgange i neuropædagogisk praksis

Kursets mål

Kurset vil give deltagerne en indføring i integrativ neuropædagogik, herunder teoretiske tilgange til at forstå kompleksiteten i udfordringer fra praksis. Endvidere får deltagerne konkrete metoder og redskaber i forhold til at planlægge og gennemføre den social- eller specialpædagogiske indsats og dermed skabe forandring i praksis.

Undervisningsform

Teoretiske oplæg fra underviser, øvelser og casearbejde.

TILMELDING HER:

PRAKTISK INFO:

UNDERVISER:
Specialpædagogisk konsulent Anna Marie Langhoff Nielsen

TID:
28. oktober 2020, kl. 9.00-15.30

TILMELDINGSFRIST:
14. oktober 2020

STED:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

MÅLGRUPPE:
Medarbejdere som arbejder med voksne (børn eller unge) med udviklingshæmning

PRIS INKL. FORPLEJNING:
1695 kr. / medlemspris 1495 kr. ekskl. moms.

MEDLEMSKAB AF VORES STØTTEFORENING – det er ren win-win:
Med et medlemsskab støtter du centrets fortsatte virke, og du får bl.a. 200 kr. i rabat pr. deltager på dette kursusforløb.
Medlemsskab koster:

100 kr. årligt for enkeltpersoner

250 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mindre end 25 medarbejdere

500 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 25 medarbejdere

1000 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 50 medarbejdere

LÆS MERE OM MEDLEMSSKAB:
www.oliforeningen.dk

OM UNDERVISEREN:

Cand. pæd. ant. og socialpædagog Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie har mange års erfaring inden for det normal – og specialpædagogiske område på både voksen- og børneområdet. Hun har arbejdet som socialpædagog med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt som småbørnskonsulent i det tidligere Århus Amt. Anna Marie har gennem sine tidligere ansættelser på Professionshøjskolen VIAUC samt VISS (Videncenter Sølund Skanderborg) undervist på diplomuddannelsen i specialpædagik, neuropædagogisk efteruddannelse samt en række kurser der retter sig mod det specialpædagogiske område.

Anna Marie har sammen med Jørgen Lyhne fra VIAUC skrevet bøgerne:

Udviklingsbilleder. Barnets udvikling fra 0 – 10 år. Dansk Psykologisk Forlag 2017

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år. Dansk Psykologisk Forlag 2016

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Dansk Psykologisk Forlag 2016