Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik

Her er du: | Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik
Kursus: Introduktion til integrativ neuropædagogik 2020-10-08T06:32:30+00:00

Introduktion til integrativ neuropædagogik

Neuropædagogikken er i dag bredt anvendt i den socialpædagogiske indsats for borgere med intellektuel funktionsnedsættelse (udviklingshæmning). Viden om hjernens funktioner giver medarbejderen en større forståelse for borgerens handlinger og kan kvalificere den social- og specialpædagogiske indsats.

Årsagsforklaringer, som kun relaterer sig til en hjernedysfunktion, er dog sjældent tilstrækkelige, når kompleksiteten af de udfordringer, der kan opstå i samarbejdet mellem borger og medarbejder skal indfanges.  Udgangspunktet i den integrative neuropædagogik er, gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, at møde borgere med komplekse problemstillinger helhedsorienteret og med en mangfoldighed af tilgange, både i udredning og pædagogiske indsatser. Borgerens handlinger udspiller sig altid i en kontekst og dermed i relation til andre borgere, medarbejdere, fysiske rammer og forskellige aspekter af borgerens liv, som gensidigt påvirker hinanden. Kendskab til integrativ neuropædagogik er dermed en farbar vej for medarbejderen i arbejdet med at sikre borgerens læring, trivsel og et meningsfuldt liv.

Den integrative neuropædagogik blev introduceret med bogen ”Integrativ neuropædagogik”, som underviseren er medforfatter til.

Indhold

  • Forståelsesrammen bag integrativ neuropædagogik
  • Hvordan skabes forandring i praksis
  • Hjernens funktioner
  • Neuopsykologi og det kognitive hierarki
  • Sanseintegration
  • Tænk ud af boksen – udredning af komplekse problemstillinger
  • Betydningen af egen adfærd og stress
  • Tilgange i neuropædagogisk praksis

Kursets mål

Kurset vil give deltagerne en indføring i integrativ neuropædagogik, herunder teoretiske tilgange til at forstå kompleksiteten i udfordringer fra praksis. Endvidere får deltagerne konkrete metoder og redskaber i forhold til at planlægge og gennemføre den social- eller specialpædagogiske indsats og dermed skabe forandring i praksis.

Undervisningsform

Teoretiske oplæg fra underviser, øvelser og casearbejde.

 

PRAKTISK INFO:

KURSET 28. OKTOBER ER DESVÆRRE AFLYST

 

OM UNDERVISEREN:

Cand. pæd. ant. og socialpædagog Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie har mange års erfaring inden for det normal – og specialpædagogiske område på både voksen- og børneområdet. Hun har arbejdet som socialpædagog med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt som småbørnskonsulent i det tidligere Århus Amt. Anna Marie har gennem sine tidligere ansættelser på Professionshøjskolen VIAUC samt VISS (Videncenter Sølund Skanderborg) undervist på diplomuddannelsen i specialpædagik, neuropædagogisk efteruddannelse samt en række kurser der retter sig mod det specialpædagogiske område.

Anna Marie har sammen med Jørgen Lyhne fra VIAUC skrevet bøgerne:

Udviklingsbilleder. Barnets udvikling fra 0 – 10 år. Dansk Psykologisk Forlag 2017

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år. Dansk Psykologisk Forlag 2016

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Dansk Psykologisk Forlag 2016