Guideline ADHD

Her er du: | | | Guideline ADHD
Guideline ADHD 2016-11-24T07:58:17+00:00

ADHD

Feed forward – pædagogiske skinner

Det er helt afgørende at skabe struktur og afgrænsende rammer for mennesker med ADHD og udviklingshæmning. Det kræver planlægning men i det lange løb færre ressourcer, når der tænkes fremadrettet frem for at skulle agere på bagkant.

Hav svarene parat på spørgsmål som:

Hvad skal jeg nu? Hvor længe skal jeg det? Hvem skal jeg være sammen med? Hvor længe? Hvad skal jeg bagefter?

Det handler om at vejlede frem for at irettesætte, så fokuser så vidt muligt på det som lykkes. Det er hensigtsmæssigt at mulige flugtveje er tilgængelige, hvis en plan er ved at køre af sporet. Det kræver stor fleksibilitet hos personalet at skifte fra plan a til plan b, men det kan hjælpe at have gjort sig overvejelserne på forhånd, så kan de pædagogiske skinner nemmere ændre retning.

 • Anvend feed-forward frem for feed-back (anvise fremfor irettesætte)
 • Fokus på hensigtsmæssig adfærd (frem for på uhensigtsmæsig adfærd)
 • Vis opmuntring, tillid og anerkendelse
 • Arbejd altid med indbygget succesgaranti
 • Giv passende særregler / flugtveje
 • Vælg konflikter med omhu
 • Anerkend intentioner og forsøg (også selv om de ikke lykkes)
 • Gode egenskaber hos personalet
 • Positive forventninger og tro på at der kan ske en udvikling
 • Menneskelig varme og empati
 • Tålmodighed
 • Humor (dvs. lethed og latter, ikke tyk ironi og sarkasme)
 • Konsekvens
 • Fasthed
 • Viden om strategier til adfærdsregulering (dvs. specialpædagogik)

Visuelle støttesystemer

Visuelle støttesystemer kan medvirke til at strukturere dagen.

Læs om emnet i disse udgivelser: