Guideline bipolar affektiv lidelse

Her er du: | | | Guideline bipolar affektiv lidelse
Guideline bipolar affektiv lidelse 2016-11-24T07:58:17+00:00

Mani

Vær opmærksom på maniens tidlige advarselstegn:

  • Øget energiniveau
  • Øget aktivitetsniveau
  • Øget behov for at snakke
  • Manglende søvn
  • Mangelfuld koncentration

Begræns stimuli og sæt grænser for aktiviteter.

Sørg for at samtlige aktiviteter har en ikke-stressende karakter. 

Sørg for at der indtages mad og drikke. Hold øje med at personen ikke udsætter sig selv eller andre for fare.

Depression

Vær opmærksom på depressionens tidlige advarselstegn:

  • Tiltagende passivitet, initiativløshed, social tilbagetrækning, dårligere hverdagsfærdigheder og øget behov for støtte fra personalet

Fasthold de faste rytmer i videst muligt omfang, men aflast personen fra de mest belastende aktiviteter.

Fasthold de aktiviteter og gøremål der giver glæde og succesoplevelser

Hav fokus på at etablere en god døgnrytme med fysisk aktivitet, som eksempelvis daglige gåture. Fokuser også på det grundlæggende behov for søvn og hvile – opbyg en regelmæssig aftenrutine med tandbørstning, toiletbesøg og f.eks læsning fra en bog, hvorefter lyset slukkes. Lav en uge- og dagsplan med tilpassede aktiviteter.

Bed ikke den deprimerede om at tage sig sammen, prøve at være mere glad el.lign – Det er netop ikke muligt pga. sygdommen og opfordringer af den karakter vil have den modsatte effekt; nemlig at den deprimerede blot vil føle sig endnu mere forkert, utilstrækkelig og skyldfuld.

Afsæt lidt ekstra tid til samvær og samtale om hvordan personen oplever sin tilstand, hvis det er muligt og lyt på en accepterende, anerkendende måde.

Læs om emnet i disse udgivelser: