Guideline depression

Her er du: | | | Guideline depression
Guideline depression 2016-11-24T07:58:17+00:00

Depressionens tidlige advarselstegn:

  • Tiltagende passivitet
  • Initiativløshed
  • Social tilbagetrækning
  • Dårligere hverdagsfærdigheder
  • Øget behov for støtte fra personalet

Gode råd til hverdagen

Fasthold de faste rytmer i videst muligt omfang, men aflast personen fra de mest belastende aktiviteter.

Fasthold de aktiviteter og gøremål der giver glæde og succesoplevelser.

Hav fokus på at etablere en god døgnrytme med fysisk aktivitet, som eksempelvis daglige gåture.

Fokuser også på det grundlæggende behov for søvn og hvile – opbyg en regelmæssig aftenrutine med tandbørstning, toiletbesøg og f.eks læsning fra en bog, hvorefter lyset slukkes.

Lav en uge- og dagsplan med tilpassede aktiviteter.

Bed ikke den deprimerede om at tage sig sammen, prøve at være mere glad el.lign – Det er netop ikke muligt pga. sygdommen og opfordringer af den karakter vil have den modsatte effekt; nemlig at den deprimerede blot vil føle sig endnu mere forkert, utilstrækkelig og skyldfuld.

Afsæt lidt ekstra tid til samvær og samtale om hvordan personen oplever sin tilstand, hvis det er muligt og lyt på en accepterende, anerkendende måde.

Læs om emnet i disse udgivelser: