Guideline personlighedsforstyrrelse

Her er du: | | | Guideline personlighedsforstyrrelse
Guideline personlighedsforstyrrelse 2016-11-24T07:58:17+00:00

Personlighedsforstyrrelse

Ved en personlighedsforstyrrelse kan en miljøterapeutisk pædagogisk indsats være gavnlig.
De overordnede elementer er:

Rammer der skaber et beskyttende miljø

  • Genkendelighed
  • Overskuelighed
  • Struktur
  • Skærmning

F.eks. klarhed over hvem der er på arbejde, dagsprogram, hvem gør hvad og hvordan, faste kontaktpersoner etc…

Det emotionelle klima 

  • Tryghed
  • Omsorg
  • Grænser

F.eks. få konfrontationer, positiv kommunikation, fokus på tryghed og angstreduktion, nedsæt forventninger.

Relationsarbejde 

  • Samtale som pædagogisk redskab

F.eks. fokus på relation eller et fælles tredje, fokus på affektregulering – sæt ord på følelser og frustrationer, fokus på mentalisering – se på intentioner frem for adfærd, bevar håbet, se på det der lykkes.

Læs om emnet i disse udgivelser: