Grundbog, bind 2 – indhold

Her er du: | | | Grundbog, bind 2 – indhold
Grundbog, bind 2 – indhold 2020-02-11T12:15:30+00:00

Grundbog, bind 2 – indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Om årsager til udviklingshæmning – et strejftog- Af Kurt Sørensen, specialæge i psykiatri, centerleder

Kapitel 2: Neurologi: Spastiske lammelser og epilepsi – Af Anne Sabers, speciallæge i neurologi, professor

Kapitel 3: Betydningen af undersøgelse af synet og øjnene – Af Suganiah Ragunathan, speciallæge i øjensygdomme og Hans Ulrik Møller, ph.d og overlæge i øjensygdomme

Kapitel 4: Når synet og hørelsen svigter – Af Henriette Hermann Olesen, leder for Specialrådgivningen for Døvblinde

Kapitel 5: Udviklingshæmning og høretab – Af Pia Solholt, børneneuropsykolog

Kapitel 6: Det gode måltid – Af Maria Sørensen, ergoterapeut og Ninasofie Rasmussen, ergoterapeut

Kapitel 7: Snoezelen og det sansende menneske – Af Maurits Eijgendahl, konsulent og Anne Eijgendahl, lektor

Kapitel 8: Ulighed i sundhed – Af Lena Nyborg Nansen, cand.pæd. pæd.psyk, lektor

Kapitel 9: Erfaringer med misbrugsbehandling til mennesker med udviklingshæmning – Af Helle Merete Madsen, socialpædagog, behandlingsmedarbejder og Trine Lambek Frellsen, cand.soc., behandlingsmedarbejder

Kapitel 10: Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede lovovertrædere – Af Ingelise Ørndorf, cand.pæd.pæd.psyk

Kapitel 11: Udviklingshæmning og lovgivning – Af Anne Marie Thyrring, jurist og Kurt Sørensen, speciallæge i psykiatri, centerleder

Kapitel 12: Relationer, tilknytning og socialt fællesskab – Af Per Lorentzen, klinisk psykolog og Trine Lise Bakken, cand. san, enhedsleder

Kapitel 13: Brobygning mellem forældre og fagprofessionelle – Af Unnur Vestergaard, psykolog

Kapitel 14: Effekt af psykoterapi for voksne med udviklingshæmning – Af Jes Sølgaard, psykolog og Magnus J. Ask Skifjeld, psykolog

Kapitel 15: LIGEVÆRD – fordi ligeværdighed ikke  kommer af sig selv – Af Julie Fabian, socialfaglig konsulent

Kapitel 16: Udviklingshæmning og beskæftigelse – Af Finn Amby, lektor, ph.d

Kapitel 17: Betydningen af lokalt fællesskab for inklusion gennem boligen – Af Anja Jørgensen, professor, ph.d

Kapitel 18: Kunsten at høre til i samfundet – Af Anna Noe Bovin, cand.mag., leder