Kommunikation

Her er du: | | Kommunikation
Kommunikation 2016-11-24T07:58:17+00:00

Kommunikation med voksne udviklingshæmmede

Kommunikation er at meddele sig til hinanden. Processen kræver en afsender, et budskab og en modtager. Kommunikationen fungerer først, r afsenderens budskab er modtaget og forstået. r det drejer sig om mennesker med udviklingshæmning må pårørende, personale eller en støtteperson tage sig ansvaret for at kommunikationen lykkes.

Kommunikation kan foregå på mange måder:

 • ubevidst med f.eks. blik, lyde eller kropssprog
 • bevidst med f.eks. blik, lyd, bevægelser, tegn, billeder eller ord.

Udgangspunktet for vellykket kommunikation er en vurdering af den udviklingshæmmedes fysiske og psykiske ressourcer:

Fysisk: Der kan f.eks.re nedsat evne til at artikulere talelyd, eller der kan re fysiske funktionsnedsættelser, der r det srt at kommunikere med tegn.

Psykisk: Personens intellektuelle udvikling skal vurderes.

Gode råd der kan lette kommunikationen med voksne mennesker med udviklingshæmning

 • r tydelig i mimik og kropssprog
 • Hold naturlig øjenkontakt
 • Tag højde for de forskellige sansers funktionsniveau f.eks. nedsat syn eller relse
 • Tal roligt. Giv dig god tid og vis, at du gerne vil lytte
 • Hold pause i samtalen så den udviklingshæmmede får tid til at svare
 • Anvend korte, enkle sætninger og r beskeden færdig
 • Giv én besked ad gangen
 • Lad re med at rette, afbryde eller sige det du tror, den udviklingshæmmede vil sige.
 • r konkret og benyt dig ikke af ironi og sarkasme, men gerne af venlighed og humor.
 • Hjælp din samtalepartner med at fastholde emnet.

Tal kort og klart

På det sproglige område medfører psykisk udviklingshæmning en begrænsning i f.eks. udvikling af tænkning, bearbejdning af information m.m., hvilket har betydning for det sproglige niveau. Der kan re tale om en konkret tankegang og begrebsforståelse.

r evnen til abstrakt tænkning er nedsat, indebærer det, at personen har srt ved at forstå ironi, billedsprog m.v. Andre har srt ved at fastholde et samtaleemne, og lader sig aflede af indre eller ydre associationer. Mange har en kort hukommelse, så sproglige henvendelser må formuleres i korte, præcise sætninger.

Uden talesprog

Svært udviklingshæmmede voksne kan befinde sig på et tidligt udviklingstrin, hvor man kommunikerer ved hjælp af: blik, lyde, bevægelser eller tegn. For at kommunikationen skal lykkes, må omgivelserne aflæse og tolke f.eks. glæde, ubehag og forskellige behov.

Gruppen uden talesprog består også af srt fysisk handicappede med en bedre sprogforståelse. Disse mennesker vil ske kunne kommunikere med et hjælpemiddel. Det kan være billedstøtte eller teknologisk udstyr.

Det er vigtigt, at omgivelserne er opmærksomme , at den udviklingshæmmede altid har en eller anden grad af indre sprog og evne til at forstå omgivelserne, også selvom der ikke er et talesprog.

Med talesprog

Voksne udviklingshæmmedes talesprog kan have begrænsninger i form af f.eks.:

 • sprogbrug baseret på fraser
 • lille ordforråd
 • vanskeligheder med udtale
 • vanskeligheder med at danne sætninger eller bøje ord.

Den voksne udviklingshæmmede med talesprog vil ofte være afhængige af omgivelsernes støtte og forståelse, r hun/han vil kommunikere. tningerne er måske korte, udtalen kan være sr at forstå og indholdet bundet til konkrete oplevelser.

Hvordan fremmer vi betingelserne for kommunikation?

Sproglig stimulering foregår i alle daglige situationer, hvor sproget bruges til at benævne, beskrive, srge og fortælle. Det kan foregå i forbindelse med madlavning, indkøb, transport osv.

For udviklingshæmmede mennesker kan det re srt at sortere i signaler og impulser fra omgivelserne. Det er derfor væsentligt at skabe en rolig og overskuelig atmosfære omkring kommunikationen. Støj fra tv, radio eller andre aktiviteter i de nære omgivelser kan virke forstyrrende på en samtale, og det forringer den udviklingshæmmedes muligheder for at deltage i kommunikationen.

Det kan re en hjælp, at hverdagens situationer er afbilledet enten i form af fotografier, piktogrammer eller andre symboler. Disse symboler kan inspirere til kommunikation og hjælpe med at sætte struktur på den udviklingshæmmedes dagligdag.

En del af ovennævnte info er udarbejdet og bragt med tilladelse fra: Kommunikationscenteret i Hillerød – se mere på deres hjemmeside om redskaber og metoder til kommunikation og struktur