Konflikthåndtering

Her er du: | | Konflikthåndtering
Konflikthåndtering 2016-11-24T07:58:17+00:00

Konflikthåndtering

Low Expressed Emotion eller Low Arousal er nogle af de metoder, der anbefales til at håndtere aggressiv og udfordrende adfærd hos mennesker med udviklingshæmning.

Hovedprincippet i Low Arousal-metoden går ud på at søge fredelige løsninger med mennesket med udviklingshæmning i centrum. Ifølge Low Arousal Studio III viser forskning, at op mod 80 % af udadreagerende adfærd er startet af eller forværret af personalet.

Det er personalets opgave at finde metoder, der får mennesket med udviklingshæmning til at føle kontrol og dermed også være villig til at afgive kontrol. Det er en egen beslutning at give kontrol til andre og dermed et spørgsmål om tillid. Personalet skal sørge for at få ja fra den udviklingshæmmede – faktisk er det en god idé at fjerne en hel del selvbestemmelse for at lade den udviklingshæmmede bestemme indenfor et lille felt, mener Bo Hejlskov Elvén, der er forfatter til bogen:

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning, Dansk Psykologisk Forlag, 2011.

Alle bliver vrede fra tid til anden, men der er stor forskel på menneskers evne til at håndtere disse situationer. For mennesker med udviklingshæmning bliver vreden oftere til et stort kaos, fordi deres tærskel for selvkontrol er relativt lille. Mange med autisme, ADHD eller udviklingshæmning bærer desuden på et generelt forhøjet stressniveau, en grundliggende ængstelighed, som det er vigtigt at tage højde for. Mennesker med særlige behov har i mange tilfælde ikke gennemgået en udvikling, hvor egne følelser kan adskilles fra andres.

Når et menneske med udviklingshæmning er i voldsom affekt, anbefaler Bo Hejlskov Elven:

Hold passende afstand

Undgå øjenkontakt

Undgå berøring

Undgå selv en anspændt krop

Udstrål ro, så aftager den udviklingshæmmedes stresstilstand hurtigere

Læs temanummer af ViPU Viden, nr. 4, 2012 om Low arousal og konflikthåndtering