Kursus: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

Her er du: | | Kursus: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
Kursus: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 2020-03-18T13:51:01+00:00

Kursus: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

Inden for de sidste par årtier har der i det social- og specialpædagogiske miljø i Danmark været et øget fokus på læringsmål, metode og evidens.  Krav om at kunne dokumentere borgerens læring og trivsel har ført til målrettede indsatser. Den målrettede indsats, sker ofte på baggrund af en udredning af borgerens forudsætninger, relationer og fysiske rammer. Dette kan danne baggrund for at planlægge en pædagogisk indsats med passende mål og metoder.

Mange dag- og botilbud benytter Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når der fx er bekymring for en borgers trivsel. Udarbejdelsen af udviklingsbeskrivelsen handler om Hvor er vi nu? og indkredser borgerens forudsætninger og potentiale for læring. Udviklingsbeskrivelsen tydeliggør zonen for nærmeste udvikling og handler om Hvor er vi på vej hen? Den didaktiske pædagogiske planlægning handler om fastlæggelse af arbejdsmål for spørgsmålet Hvor skal vi hen? og belyser endvidere processen i forbindelse med Hvordan kommer vi derhen? For mange kan den didaktiske planlægning være en udfordring, men her kan didaktiske modeller, fx SMTTE modellen være med til at kvalificere denne del af processen.  Når indsatsen har været gennemført over en kortere eller længere periode, kan SMTTE modellens evalueringsfase også fungere som dokumentation for, hvorvidt indsatsens mål er opfyldt, med andre ord være med til at tydeliggøre, om der er evidens for indsatsens effekt.

Når den professionelle bevæger sig fra DPU til praksis opnås en styrket systematik, et kvalificeret overblik og en skærpet sammenhæng i det pædagogiske arbejde samt et kvalificeret grundlag for arbejdsprocessen.

Indhold

  • Introduktion til baggrunden for materialet
  • Udviklingsområderne i Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
  • Særlige fokusområder og tvivlsspørgsmål
  • Målformulering på baggrund af zonen for nærmeste udvikling
  • Tilrettelæggelse af praksis ud fra didaktiske modeller

Kursets mål
Kurset vil give deltagerne en indføring i hele processen fra en begyndende bekymring for borgerens læring og trivsel til udredning, didaktisk planlægning og dokumentation af indsatsen.

Kursets form
Oplæg
Deltagerne vil arbejde med egne cases i udvalgte dele af processen.

TILMELDING HER:

PRAKTISK INFO:

UNDERVISER:
Specialpædagogisk konsulent Anna Marie Langhoff Nielsen

TID:
9. september 2020, kl. 9.00-15.30

TILMELDINGSFRIST:
26. august 2020

STED:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

MÅLGRUPPE:
Medarbejdere som arbejder med voksne (børn eller unge) med udviklingshæmning

PRIS INKL. FORPLEJNING:
1695 kr. / medlemspris 1495 kr.

MEDLEMSKAB AF VORES STØTTEFORENING – det er ren win-win:
Med et medlemsskab støtter du centrets fortsatte virke, og du får bl.a. 200 kr. i rabat pr. deltager på dette kursusforløb.
Medlemsskab koster:

100 kr. årligt for enkeltpersoner

250 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mindre end 25 medarbejdere

500 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 25 medarbejdere

1000 kr. årligt for institutioner og virksomheder med mere end 50 medarbejdere

LÆS MERE OM MEDLEMSSKAB:
www.oliforeningen.dk

OM UNDERVISEREN:

Cand. pæd. ant. og socialpædagog Anna Marie Langhoff Nielsen.

Anna Marie har mange års erfaring inden for det normal – og specialpædagogiske område på både voksen- og børneområdet. Hun har arbejdet som socialpædagog med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt som småbørnskonsulent i det tidligere Århus Amt. Anna Marie har gennem sine tidligere ansættelser på Professionshøjskolen VIAUC samt VISS (Videncenter Sølund Skanderborg) undervist på diplomuddannelsen i specialpædagik, neuropædagogisk efteruddannelse samt en række kurser der retter sig mod det specialpædagogiske område.

Kurset tager udgangspunkt i bogen DPU i praksis af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen, Dansk Psykologisk Forlag.
Bogen kan købes med rabat på kurset.