Forside 2020-06-09T06:19:07+00:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev                            Bliv medlem af Oligofreniforeningen – Medlemmer får gode rabatter…

Loading...

Kurser 2020 – Læs mere her

9/9-2020: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse v/ Anna Marie Langhoff
Mange dag- og botilbud benytter Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse. På dette kursus vil deltagerne få en indføring i hele processen med at udføre en DPU fra en begyndende bekymring for borgerens læring og trivsel til udredning, didaktisk planlægning og dokumentation af indsatsen. Læs mere her

7/10-2020: Misbrug og mennesker med udviklingshæmning v/ Marianne Dalsgaard
Mennesker med udviklingshæmning og et misbrug rummes ofte ikke i den traditionelle misbrugsbehandling og efterlades derfor ofte uden egentlig behandling. Det betyder, at det socialpædagogiske personale ofte står med borgere med udviklingshæmning, der har et misbrugs- eller et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og/eller stoffer. På dette kursus sættes der fokus på at give viden og forståelse for misbrugets biologi og afhængighed samt interventionsmuligheder ud fra et neuroaffektivt niveau og gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, der kan anvendes i hverdagen. Læs mere her

Nyhed: Grundbog bind 2 er udkommet!

Det er med stolthed at Center for Oligofrenipsykiatri netop har udgivet bind 2 af vores grundbog om udviklings-hæmning. Sammen med bind 1 giver grundbogen samlet på knapt 900 sider en beskrivelse af problemer (og glæder) i forbindelse med udviklingshæmning. Der er tale om den første dansksprogede globale fremstilling af udviklingshæmning siden 1987, og vi har med glæde konstateret, at bind 1 er blevet godt modtaget og findes i mange bosteder for udviklingshæmmede mennesker.

Fra bogens bagside:
I 2018 kom den længe ventede bog Udviklingshæmning – en grundbog. Her kommer opfølgeren, der slutter ringen og samler grundviden til endnu en udgivelse, der sætter fokus på udviklingshæmning – set fra et tværfagligt perspektiv.
23 forfattere fra hver deres område belyser udviklingshæmning generelt. Denne bog Udviklingshæmning – en grundbog, bind 2 indeholder 18 kapitler om årsager til udviklingshæmning, om neurologi og epilepsi, om udviklingshæmning og jura, om relationer, om erfaringer med misbrugsbehandling, om arbejdet med domfældte, om døvblindhed og synshandicap, om ulighed i sundhed, om arbejdsmarkedet og udviklingshæmning, om betydningen af boform, snoezelen og om effekten af psykoterapi. Og meget mere.

Læs mere om bogen og bestilling her

Domfældte konference – læs mere her

Konference afholdes 21. oktober i år. Vi modtager i øjeblikket tilmeldinger med et lille forbehold, men efter regeringens seneste udmeldinger i forhold til forsamlingers størrelse, ser det ud til, at vi kan holde konference for 150 deltagere. Og det glæder vi os rigtig meget til, programmet i år er rigtig godt!

Yogaforløb i 2021 – læs mere her

Vi udbyder i foråret 2021 en ny omgang af kursusforløbet i yoga og mindfulness som pædagogisk redskab. Deltagerne vil over seks gange få teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan man gennem yoga og mindfulness kan skabe en mere rolig, accepterende og positiv tilgang til tilværelsen. Hovedvægten vil blive lagt på, at de erfaringer som deltagerne får med yoga og mindfulness, omsættes til et pædagogisk redskab, der kan anvendes sammen med mennesker med udviklingshæmning.

Kronik i Jyllands-Posten

De udviklingshæmmede er psykiatriens stedbørn

Læs den her:

Læs sidste nye artikler

Corona – ændrede rutiner kan mærkes

2. apr. 2020|0 Comments

Af Mette Egelund Olsen Vi har spurgt, hvordan situationen ser ud med hensyn til corona i Landsbyen Sølund i Skanderborg, der har 216 udviklingshæmmede beboere i 14 boenheder. ”Grundlæggende så går det godt. Men vi er måske et sted før stormen. Vi har [...]

Yoga som pædagogisk redskab

23. mar. 2020|0 Comments

Yoga som pædagogisk redskab Af Mette Egelund Olsen Yoga kan bruges sammen med udviklingshæmmede som et værktøj, der giver rum til samspil i hverdagen, både på det mentale og det fysiske plan. Det erfarede de 10 deltagere, som deltog på Center for Ol [...]

John D Band giver ro – selv når musikken er høj

16. dec. 2019|0 Comments

John D Band giver ro - selv når musikken er høj Af Mette Egelund Olsen De er opkaldt efter deres gamle skrottede traktor. Deres øvelokale ligger i den gamle stald. Og deres musik kalder de garagerock – eller punkrock. Og så skriver de for øvrigt tek [...]

Om udviklingshæmning

Udviklingshæmning er et symptom på, at de intellektuelle funktioner er udviklet på et lavere niveau end normalt. Læs om årsager til udvikiklingshæmning, grader af udviklingshæmning og WHOs ICD-10 diagnosegrupper.

Nyt fra centret

Bodil Schou, kunstner gennem mange år og elev på Kunstnerhuset Karavana, har fået udgivet denne utroligt flotte bog med illustrationer af H.C. Andersens Fyrtøjet. Centret har fået lov til at sælge bogen for Bodil for 50 kr. plus porto. Send en mail til info@oligo.nu for at bestille bogen.

Psykiske lidelser

Læs om hvordan de forskellige psykiske lidelser kommer til udtryk hos udviklingshæmmede: ADHD, angst, bipolar lidelse, demens, depression, personlighedsforstyrrelse, PTSD, skizofreni og psykose, tvangslidelse (OCD)

Forskning

De glemte børn

På grund af pladsmangel i Åndssvageforsorgen anbragtes i perioden 1949 til 1980 ca. 800 børn med formodet udviklingshæmning på de såkaldte ti ventetidshjem. Historiker på Videnscenteret, Finn Andersen tilbyder et historisk foredrag om emnet og er blevet interviewet til DRs P1 Dokumentar om sit projekt om ventetidshjemmene.

Læs mere om foredrag
Lyt til programmet her