Forside 2020-02-13T07:45:11+00:00

Bliv medlem af Oligofreniforeningen og vær med til at sikre centrets eksistens! Medlemmer får rabat på kurser og konferencer!
Læs mere her

Loading...

Kurser i foråret 2020 – Læs mere her

 Nye undervisere på centret

25/3-2020: Introduktion til den integrative neuropædagogik v/ Anna Marie Langhoff
Udgangspunktet i den integrative neuropædagogik er, gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, at møde borgere med komplekse problemstillinger helhedsorienteret og med en mangfoldighed af tilgange, både i udredning og pædagogiske indsatser.
Læs mere her

29/4-2020: Veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse v/ Anna Marie Langhoff
Mange dag- og botilbud benytter Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse. På dette kursus vil deltagerne få en indføring i hele processen med at udføre en DPU fra en begyndende bekymring for borgerens læring og trivsel til udredning, didaktisk planlægning og dokumentation af indsatsen. Læs mere her

3/6-2020: Misbrug og mennesker med udviklingshæmning v/ Marianne Dalsgaard
Mennesker med udviklingshæmning og et misbrug rummes ofte ikke i den traditionelle misbrugsbehandling og efterlades derfor ofte uden egentlig behandling. Det betyder, at det socialpædagogiske personale ofte står med borgere med udviklingshæmning, der har et misbrugs- eller et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og/eller stoffer. På dette kursus sættes der fokus på at give viden og forståelse for misbrugets biologi og afhængighed samt interventionsmuligheder ud fra et neuroaffektivt niveau og gennem en bio-psyko-social forståelsesramme, der kan anvendes i hverdagen. Læs mere her

Nyhed: Grundbog bind 2 er udkommet!

Opfølgeren til grundbogen om udviklingshæmning, Udviklingshæmning – en grundbog, bind 2 er udkommet.

Fra bogens bagside:
I 2018 kom den længe ventede bog Udviklingshæmning – en grundbog. Her kommer opfølgeren, der slutter ringen og samler grundviden til endnu en udgivelse, der sætter fokus på udviklingshæmning – set fra et tværfagligt perspektiv.
23 forfattere fra hver deres område belyser udviklingshæmning generelt. Denne bog Udviklingshæmning – en grundbog, bind 2 indeholder 18 kapitler om årsager til udviklingshæmning, om neurologi og epilepsi, om udviklingshæmning og jura, om relationer, om erfaringer med misbrugsbehandling, om arbejdet med domfældte, om døvblindhed og synshandicap, om ulighed i sundhed, om arbejdsmarkedet og udviklingshæmning, om betydningen af boform, snoezelen og om effekten af psykoterapi. Og meget mere.

Læs mere om bogen og bestilling her

KONFERENCE 26. AUGUST 2020:
Udviklingshæmmede lovovertrædere:

Kom med til konferencen og hør om:

  • Udviklingshæmmedes oplevelse af den tidsubestemte foranstaltningsdom
  • Samtaleterapi som et middel mod aggressivitet
  • Forsvarerens arbejde i sager med udviklingshæmmede
  • Det pædagogiske arbejde på Snåstrup Vestergaard
  • Om et forskningsprojekt med udgangspunkt i Kofoedsminde, den sikrede institution for domfældte udviklingshæmmede

TILMELDINGEN ER ALLEREDE ÅBEN… Læs mere her: Tilmeld dig i god tid, der er i alt 150 pladser – og mon ikke der bliver udsolgt igen i år?!

Yogaforløb i 2020 – læs mere her

Vi udbyder til efteråret en ny omgang af kursusforløbet i yoga og mindfulness som pædagogisk redskab. Deltagerne vil over otte gange få teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan man gennem yoga og mindfulness kan skabe en mere rolig, accepterende og positiv tilgang til tilværelsen. Hovedvægten vil blive lagt på, at de erfaringer som deltagerne får med yoga og mindfulness, omsættes til et pædagogisk redskab, der kan anvendes sammen med mennesker med udviklingshæmning.

Jørgen Buttenschøns Sexologi:

Centret sælger klassikeren om seksualitet
og udviklingshæmning

Læs mere her:

Kronik i Jyllands-Posten

De udviklingshæmmede er psykiatriens stedbørn

Læs den her:

Læs sidste nye artikler

John D Band giver ro – selv når musikken er høj

16. dec. 2019|0 Comments

John D Band giver ro - selv når musikken er høj Af Mette Egelund Olsen De er opkaldt efter deres gamle skrottede traktor. Deres øvelokale ligger i den gamle stald. Og deres musik kalder de garagerock – eller punkrock. Og så skriver de for øvrigt tek [...]

Fagpilot skal samle alle medarbejdere

25. okt. 2019|0 Comments

Fagpilot viser vej – Af Mette Egelund Olsen Region Midtjylland har et mål om, at alle specialområder skal udvikle deres egen grunduddannelse – også kaldet fagpilot. Det fik SUA, som er Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, til at komme med deres e [...]

IASSIDD verdenskongres om udviklingshæmning i Glasgow 2019

17. sep. 2019|0 Comments

IASSIDD verdenskongres 2019 i Glasgow         Centret deltog i august i IASSIDDs (The International Association for the Scientific Study of Intellectual Developmental Disabilities) verdenskongres i Glasgow, Skotland. Her var 1400 deltagere, der talte [...]

Om udviklingshæmning

Udviklingshæmning er et symptom på, at de intellektuelle funktioner er udviklet på et lavere niveau end normalt. Læs om årsager til udvikiklingshæmning, grader af udviklingshæmning og WHOs ICD-10 diagnosegrupper.

Nyt fra centret

Bodil Schou, kunstner gennem mange år og elev på Kunstnerhuset Karavana, har fået udgivet denne utroligt flotte bog med illustrationer af H.C. Andersens Fyrtøjet. Centret har fået lov til at sælge bogen for Bodil for 50 kr. plus porto. Send en mail til info@oligo.nu for at bestille bogen.

Psykiske lidelser

Læs om hvordan de forskellige psykiske lidelser kommer til udtryk hos udviklingshæmmede: ADHD, angst, bipolar lidelse, demens, depression, personlighedsforstyrrelse, PTSD, skizofreni og psykose, tvangslidelse (OCD)

Forskning

De glemte børn

På grund af pladsmangel i Åndssvageforsorgen anbragtes i perioden 1949 til 1980 ca. 800 børn med formodet udviklingshæmning på de såkaldte ti ventetidshjem. Historiker på Videnscenteret, Finn Andersen tilbyder et historisk foredrag om emnet og er blevet interviewet til DRs P1 Dokumentar om sit projekt om ventetidshjemmene.

Læs mere om foredrag
Lyt til programmet her