Ydelser

Her er du: | Ydelser
Ydelser 2021-03-11T08:01:46+00:00

Udredninger

Centret laver undersøgelser af komplicerede psykiatrisk/psykologisk/pædagogiske problemstillinger i forbindelse med mennesker med udviklingshæmning og psykiatri, herunder diagnostisk udredning af mennesker med anden kulturbagrund. Centeret har erhvervet særlig erfaring indenfor feltet formodet udviklingshæmning og mennesker med anden etnisk baggrund. En udredning vil typisk bestå i almindelig psykiatrisk undersøgelse med inddragelse af pædagogisk personale, pårørende og andre og indsamling af den viden, der i forvejen foreligger om den udviklingshæmmede, psykologisk undersøgelse, herunder evt. testning og observation i bosted. Ved undersøgelsens afslutning afholdes en ”afleveringsforretning”, hvor den fremtidige behandling (pædagogisk/psykologisk/medicinsk) kan drøftes. Peger udredningen på, at der er behov for psykiatrisk behandling, kan vi henvise til det offentlige behandlingssystem, hvor behandling er gratis for borgeren eller til Oligofreniklinikken.

Pris: Spørg for tilbud på info@oligo.nu

Supervision

Centret kan derudover tilbyde supervision af personalegrupper, der arbejder med psykiatriske problemstillinger i relation til mennesker med udviklingshæmning.

Pris: 1500 kr. pr. time.

Samtaleforløb

Centret har specialiseret sig i at yde støtte til mennesker med udviklingshæmning, der har psykiske udfordringer oveni udviklingshæmningen. Vi tilbyder en særlig model, hvor den udviklingshæmmede borger ledsages af relevante omsorgspersoner; pårørende, personale fra bo- eller dagtilbud og/ eller kommunalt ansatte, tilbydes et forløb, der varetages af et team bestående af en psykiater og en psykolog. Således kan såvel psykiatriske som mere psykologisk orienterede problemstillinger behandles, ofte med vellykket resultat.

Pris for samtale med psykiater og psykolog: 2000 kr. pr. time.

En del udviklingshæmmede mennesker tumler med svære eksistentielle problemer, som det kan være svært at tale om med familie eller det personale, de omgås med til dagligt. Blandt de hyppigste problemområder er følger efter seksuelle overgreb og andre traumatiserende oplevelser. Centret har tilknyttet psykologer med særlig erfaring i samtaler med denne gruppe borgere.

Pris for samtale med psykolog: 900 kr. pr. time.

Kurser og konferencer

Centret har et stort kursusudbud og kan på forespørgsler arrangere personaleundervisning og -kurser, temadage, fyraftensmøder ud af huset eller i centrets egne lokaler i Skødstrup.

Telefonrådgivning

I centrets telefonrådgivning kan du få råd om psykiatri og udviklingshæmning. En telefonkonsultation koster 150 kr. pr. påbegyndt 10. minut. Første time er gratis for medlemmer af Oligofreniforeningen.

Anmodning om telefonrådgivning:

  Jeg vil gerne ringes op på telefonnummer: (skal udfyldes)

  Træffes bedst:

  Dit navn/institution (skal udfyldes)

  Medlem af Oligofreniforeningen

  Fakturaadresse (vej, postnr, by)

  Evt. EAN nummer

  Kontaktperson

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Angiv evt. emne:

  KONTAKT

  Skriv eller ring til centret for at høre nærmere om vores ydelser:
  Mail: info@oligo.nu
  Telefon: 42654094