ViPU Viden 1, 2008

Her er du: | ViPU Viden 1, 2008
ViPU Viden 1, 2008 2016-11-24T07:58:21+00:00

Project Description

Tema: Angst

Angst er det hyppigste enkeltsymptom. Angst kan både vise sig som den “rene” angst men også som symptom ved andre psykiske lidelser. Vi sætter derfor fokus på angst. Lær om de forskellige angsttyper. Om symptomer og hyppighed. Om årsager og behandling. Man formoder, at angst er hyppigere hos udviklingshæmmede end hos normale, og psykologen giver sin forklaring på, hvordan man blandt andet kan arbejde med angst. Vi berører både narrativ og kognitiv terapi med udviklingshæmmede. Og så handler det også om skizofreni og et spørgsmålstegn ved diagnosen. Men stemmer er noget, der ofte går igen hos skizofrene, men også raske mennesker kan være stemmehørere. ViPU Viden er også taget til Skotland og besøger en professor i psykiatri og udviklingshæmning og en kvinde, der undersøger, hvordan demente udviklingshæmmede opfatter sig selv. En kvinde fortæller om livet som pårørende til en bror med Down Syndrom. Og så handler det også lidt om sex og udviklingshæmning, som var emnet på et gratis arrangement, som videnscentret afholdte.

Læs bladet