De skal optimere henvisning til psykiatrien

Her er du: | De skal optimere henvisning til psykiatrien

De skal optimere henvisning til psykiatrien

Af Mette Egelund Olsen

Det startede med en sundhedsaftale mellem regionerne og kommunerne. Deraf opstod de. De to oligofrenikyndige medarbejdere. For alt personale i Aarhus Kommune skulle have kendskab til en medarbejder, der kendte til oligofrenipsykiatri. Samarbejdet skulle styrkes. Et team skulle etableres, der kunne sikre, at en borgers problematik er velafdækket inden en eventuel henvisning til psykiatrien. Det skulle vurdere om tilbuddet til borgeren kan optimeres, og om der skal ændres pædagogiske tilgange. Og endelig skulle teamet være med til at afdække om en ændret adfærd kan skyldes fysisk sygdom. Opgaven blev lagt ud til de tre borgercentre i Syd, Nord og Vest i Aarhus Kommune.  Indtil videre er der ansat oligofrenikyndige medarbejdere i to af borgercentrene.

I Borgercenter Syd fik Camilla  Maria Christoffersen tildelt opgaven.
Camilla Maria Christoffersen er socialpædagog med en neuropædagogisk efteruddannelse. Til daglig er hun på Majvænget, som er en institution for udviklingshæmmede borgere med en psykiatrisk overbygning. Hun startede i et enkeltmandsprojekt, som nu er nedlagt og lavet om til et aktivitetstilbud med en til en. Hun indgår dog også i dagligdagen. På institutionen, hvor hun er tilknyttet, er der ofte meget komplekse borgere med psykiatriske overbygninger som f.eks. PTSD og skizofreni.

I Borgercenter Vest blev opgaven givet til Marianne Nielsen. Hun er pædagog med en neuropædagogisk efteruddannelse, KRAP kursus og erfaring fra demensområdet. Til daglig er hun ansat på Havkærparken. Det er et aktivitetstilbud for voksne borgere med udviklingshæmning, autisme, generelle udviklingsforstyrrelser og som kan være udadreagerende eller selvskadende. Der er flere grupper og en skærmet enhed. Marianne Nielsen er ansat på hele Havkærparken og skal kunne indgå i alle grupper, men har pt. sin faste gang i en bestemt gruppe.

Opgaven
”Vores opgave som oligofrenikyndig medarbejder består i at kvalificere henvisningerne til psykiatrien og give pædagogisk sparring i det omfang, der er behov for det. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere over 18 år på bosteder i Aarhus Kommune,” siger de to oligofrenikyndige medarbejdere, og Camilla Maria Christoffersen tilføjer: ”Vi har vores daglige gang på vores respektive arbejdssteder. Men hver tirsdag har vi så ”O-kyndig-dag”. Syv og en halv time om ugen hver har vi til rådighed til opgaven. Vores kollegaer er positive. Der er fuld opbakning og vikartimer. Udfordringen kan dog være at få en vikar ind og ud, da vores steder er så specielle. Det er borgercentrene, der betaler for opgaverne.”

Men hvordan bliver man så klædt på til den opgave?
”Man ser på uddannelsen, og om man kan løfte opgaven. Man skal jo have lidt i rygsækken. Jeg har taget fire diplomer og har f.eks. tidligere været 11 år på Sølund, hvor jeg har fået ekstrem meget praktisk erfaring med i rygsækken” siger Camilla Maria Christoffersen.

De to medarbejdere skal ikke stille diagnoser. Men de skal sikre, at henvisningerne til psykiatrien er fyldestgørende. De skal lægge de pædagogiske skinner og retningslinjer.
”Vi skal hele vejen rundt om borgeren, så de er klædt ordentligt på i psykiatrien. Og måske kan vi også nå at redde den inden en henvisning,” siger Marianne Nielsen.

Hvis de har brug for sundhedsfaglig viden eller kommer til kort, kan de to oligofrenikyndige trække på to sygeplejersker i kommunen samt en demenskoordinator og en oligofrenikyndig medarbejder i Favrskov Kommune. Og så har de en sundhedsfaglig konsulent som tovholder. Hun hører om deres opgaver og udfordringer og bringer dem – hvis nødvendigt – op til centercheferne.

Mellemleddet
De to medarbejdere betragter sig som mellemleddet til psykiatrien. De skal undersøge om der er noget pædagogisk, der kan tilpasses inden, borgeren sendes derud, da psykiatrien er overbelastet. Teamet er stadig så nyt, at det skal spredes ud, at de findes.

”Man kan sige, at vi bygger skibet, mens vi sejler,” siger Camilla Maria Christoffersen.

De to medarbejdere kommer med et eksempel på en opgave:
En borger med udviklingshæmning var begyndende dement, og han kom på et plejehjem. Men her var han udadreagerende og personalet, der var sosu-assistenter, vidste ikke hvordan, de skulle håndtere ham. De manglede den pædagogiske tilgang.

Begge de oligofrenikyndige medarbejdere kom på forbesøg.

”Vi sparrede om, hvad man kunne byde ind med og hørte på deres tanker. Vi fik lavet et skriv og slides til dem. Vi havde fokus på livshistorie og på arousal. At det var vigtigt med ro på. At de kunne bruge musik, piktogrammer, kugledyne etc. Vi kom med anvisninger på, hvad de kunne gøre. Vi tog derud igen, og det gik meget bedre. Denne opgave blev pædagogisk sparring og endte ikke ud i en henvisning til psykiatrien,” fortæller de to.

De har også borgere, der har været i psykiatrien eller som allerede er tilknyttet et forløb, hvor de sparrer med, hvad der mere kan gøres, ligesom de også bruges til eventuelle risikovurderinger.

Selve området med oligofrenipsykiatri har generelt ikke det store fokus, mener de to. Så det er nødvendigt at udvikle deres kompetencer og opsøge viden, hvor den nu engang er. Deres opfattelse er, at der er meget psykiatri ude blandt borgerne.

”Pædagogerne kan stå med en udadfarende borger, hvor der er brug for pædagogisk sparring og til at se tingene fra en anden vinkel. Man skal kunne se ud af boksen. Nogen gange er det måske forstoppelse, andre gange et øreproblem eller måske handler det om, at der er nyt personale. Men andre gange er det også større problematikker,” siger de to oligofrenikyndige medarbejdere.

Corona har dog bremset dem lidt. For i starten tog de mere ud. Nu foregår meget over mail og Teams. Men det fungerer dog godt nok alligevel.

Fakta:

O-team – Team for Oligofrenipsykiatri – kan kontaktes, hvis I oplever udfordringer omkring en borger med udviklingshæmning. Hvis I har brug for sparring i forbindelse med psykiske adfærdsændringer, og hvis I vurderer, der er behov for, at en borger henvises til psykiatrien, så kontakt:

Borgercenter Vest: Marianne Nielsen, e-mail: marniel@aarhus.dk

Borgercenter Syd: Camilla Maria Christoffersen, e-mail: ccam@aarhus.dk

By | 2021-06-25T10:22:17+00:00 25. jun. 2021|0 Kommentarer