Centrets historie

Her er du: | | Centrets historie
Centrets historie 2017-08-03T11:13:37+00:00

Det genetablerede Center for Oligofrenipsykiatri

 

Fra 1995 til udgangen af 2014 var Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning en meget anvendt kilde til faglig information og debat om problemstillinger i krydsfeltet mellem psykiatri og udviklingshæmning (oligofreni). Videnscentrets drift finansieredes af en bevilling fra Sundhedsministeriet, og det virkede i nært samarbejde med Region Midtjyllands psykiatriske tilbud til udviklingshæmmede mennesker med en komplicerende psykiatrisk lidelse.

I foråret 2014 meddelte regionen imidlertid Sundhedsministeriet, at man ikke ønskede at videreføre videnscentret, og det besluttedes, at der ikke skulle søges en ny bevilling til videreførelse af centret. Oligo.dk blev nedlagt, og videnscentrets afskedigede medarbejdere lukkede og slukkede lyset 31. december 2014.

Bliv støttemedlem

Oligofreniforeningen besluttede at genetablere videnscentret for at sikre at den viden, der var samlet, ikke gik tabt. Foreningen tilbød Sundhedsministeriet at bidrage med 100.000 kr. årligt til centrets drift, hvis ministeriet vil bidrage med et beløb svarende til den bevilling, der sikrede det nu nedlagte videnscenters drift. Du kan læse Oligofreniforeningens ansøgning her. Som det fremgår af ministeriets svar, sagde man imidlertid nej tak til dette tilbud. Læs ministeriets svar her. Oligofreniforeningens bestyrelse har derfor, for at undgå et for udviklingshæmmede mennesker katastrofalt tab af faglig viden, besluttet, uden økonomisk sikkerhedsnet, at genetablere et oligofrenipsykiatrisk center, der kan videreføre det nedlagte centers virke. Vi er i den forbindelse opmuntret af Landsforeningen LEV, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialt Lederforum og HK/Kommunal’s støtteerklæring. Læs støtteerklæringen her.

Hvis du synes, du kan bruge vore sider, vil vi indtrængende opfordre dig til at tegne medlemsskab med de fordele, det medfører både for individuelle medlemmer og for institutioner.
Læs mere om foreningen på www.oliforeningen.dk og meld dig ind. Vi har brug for din støtte.

Det internationale samarbejde

Siden begyndelsen af 1990’erne har videnscenteret lagt vægt på internationalt samarbejde. Som enkeltpersoner har overlæge Kurt Sørensen og tidl. afdelingslæge Ulla Jacobsen hver i 8-årige perioder været valgt til medlemmer af ”the board” i IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), og centret var repræsenteret ved verdenskongresserne i Helsinki (1996), Seattle (2000), Montpellier (2004) og Cape Town (2008) foruden ved et stort antal regionale kongresser, og der er herved knyttet kontakt til mange førende forskere.

På det europæiske plan var videnscenteret repræsenteret i MAMH (Medical Aspects of Mental Handicap), hvor Kurt Sørensen som dansk repræsentant har deltaget i udarbejdelsen af det europæiske Manifesto: Basic Standards of Health care for People with Intellectual Disabilities, der bør interessere enhver med interesse for sundhedspolitik og udviklingshæmning.

På det nordiske plan deltog centret i et meget aktivt samarbejde, der blev indledt på dets initiativ i begyndelsen af 1990’erne. Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning (SOR) i Norge og centret har udvekslet undervisere og oplægsholdere ved adskillige kurser og konferencer afholdt i Norge og Danmark. I 2010 var SOR og Nordisk Välfärdscenter i Sverige sammen med centret arrangør af Nordisk Konference: Fra psykisk lidelse til psykisk sundhed – fokus på mennesker med udviklingshæmning. Konferencen var en stor succes, selv om en del deltagere ikke nåede frem på grund af askeskyen over Island. Derimod havde centrets konference 3 år tidligere samlet deltagere fra Danmark, Norge, Finland, Sverige, Færøerne, Island og Grønland.

Det genetablerede Center for Oligofrenipsykiatri arbejder ud fra målsætningen om at fortsætte alle de tidligere aktiviteter og det internationale samarbejde, så der fortsat vil være viden at finde om mennesker med udviklingshæmning med psykiske lidelser – til gavn for de udviklingshæmmede selv og menneskene omkring dem.

INFO

Centrets hovedopgave er at formidle viden om psykiske lidelser hos mennesker med udviklingshæmning.