WHOs ICD-10 om mental retardering

Her er du: | | WHOs ICD-10 om mental retardering
WHOs ICD-10 om mental retardering 2016-11-24T07:58:18+00:00

WHOs ICD-10 diagnosegrupper

Psykiatriske diagnoser er psykiske sygdomme, der udgøres af bestemte sammensætninger af symptomer.

WHOs ICD-10 er det diagnosesystem, der anvendes i Danmark og Europa. Diagnosesystemet beskriver dels hvilke symptomer, der er nødvendige for at opfylde en diagnose, dels en beskrivelse af hvilke symptomer, der skal udelukkes for at opfylde en diagnose.

F0 Organiske psykiske lidelser (demens, delir, hjerneskader)

F1 Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande (hash, alkohol)

F2 Skizofreni, akut psykose, paranoid psykose, skizoaffektiv sindslidelse

F3 Affektive sindslidelser (mani, depression, bipolar lidelse)

F4 Angst og belastningsreaktioner (angst, fobier, panikangst, OCD, PTSD, krisetilstande)

F5  Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (spise- og søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser)

F6 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd

F7 Mental retardering

F8 Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme)

F9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller opvækst

F70-79 Mental retardering

Mental retardering er det samme som udviklingshæmning. En anden lægelig betegnelse er oligofreni. I WHOs diagnoseliste, ICD-10 defineres mental retardering som :

En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Mental retardering kan ses sammen med andre fysiske eller psykiske tilstande.

Hoveddiagnoserne inddeles i:

F70 Mental retardering af lettere grad (debilitet, retardatio mentalis levis, debilitas mentis). IQ ca. 50-69.

F71 Mental retardering af middelsvær grad (imbecilitet i lettere grad, retardatio mentalis moderata, imbecilitas levis). IQ ca. 35-49.

F72 Mental retardering af sværere grad (imbecilitet i sværere grad, retardatio mentalis gravis, imbecilitas gravis). IQ ca. 20-34.

F73 Mental retardering af sværeste grad ( retardatio mentalis profunda, idiotia). IQ under 20.

F78 Anden mental retardering

F79 Mental retardering, uspecificeret

I de diagnostiske retningslinier har WHO beskrevet de forskellige grader af udviklingshæmning.

Læs beskrivelser af graderne af udviklingshæmning her( i let bearbejdet oversættelse).

Læs mere om de øvrige diagnosegrupper her