Loading...

Konference om udviklingshæmmede lovovertrædere 30/8 2017

Se slides fra foredragene her

NYHED: Vi afholder konference om udviklingshæmmede lovovertrædere igen i 2018 og har allerede fået en lang række spændende fagfolk til at deltage. Tilmeldingen er åben, og vi anbefaler, at man sikrer sig en plads i god tid til early bird- pris (der er plads til ialt 150 deltagere).
Læs mere info om konferencen 2018 her

KURSUS 13. september:
Med kroppen i centrum – Skab mere bevægelse i de udviklingshæmmedes hverdag

De udviklingshæmmede halter bagefter, hvad sundhed angår. De har mere overvægt og lever kortere tid end gennemsnitsbefolkningen, og mange mennesker med udviklingshæmning har ingen særlig erfaring med at være fysisk aktive. Men det kan lade sig gøre, og endda være til stor fælles glæde, når personalet kommer med på banen!
Læs mere om kurset

KURSUS 27. september:
Jura og udviklingshæmning

I arbejdet med udviklingshæmmede kommer man uundgåeligt ud for mange juridiske spørgsmål. På kurset gennemgås de vigtigste sociale love, de strafferetlige foranstaltninger, værgemålsloven og relevante bestemmelser om sterilisation og om samtykke til behandling, herunder inddragelse af pårørende. En række etiske dilemmaer i forhold til lovgivningen belyses.
Læs mere om kurset

KURSUS 29. november:
Udviklingshæmning, ritualer, tvang og OCD

Tvangstanker, tvangshandlinger og ritualisering forekommer ofte hos mennesker med udviklingshæmning. Tilstanden kan være forbundet med stor lidelse og belastning for både den udviklingshæmmede og omgivelserne. På dette kursus vil vi bl.a. gennemgå hvad der er særligt for udviklingshæmmede samt de pædagogiske handlemuligheder.
Læs mere om kurset

 

KURSUS 22. februar 2018:
Problemskabende adfærd–HAPS det nye værktøj til at skabe udvikling og adfærdsændringer

På dette kursus vil deltagerne blive introduceret til værktøjer, der kan give nye strategier til at ændre på bestemte reaktioner hos borgeren. Deltagerne vil blive præsenteret for HAPS-skemaet, der på en systematisk måde kan danne omdrejningspunkt for at personalet aktivt kan påvirke en borgers adfærd i en mere hensigtsmæssig retning.
Læs mere om kurset

Se hele kursusoversigten her >>

Læs sidste nye artikler

Psykoser hos udviklingshæmmede

8. maj. 2017|0 Comments

Når psykoser blander sig med udviklingshæmningen - Psykoser hos udviklingshæmmede var overskriften på en norsk konference, som var tilrettelagt af vores mangeårige samarbejdspartner PUA – Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme. Sektion [...]

Vi skal træne vores hjerne og gøre noget nyt

10. apr. 2017|0 Comments

Vores hjerner skal trænes – hele vejen rundt - Vi skal træne vores hjerner hele livet og udnytte hjernens plasticitet. Det mener professor og hjerneforsker Troels W. Kjær. Det gælder mennesker med udviklingshæmning. Men det er ikke gjort med kun at f [...]

De tilbyder specialiseret behandling til udviklingshæmmede misbrugere

13. mar. 2017|0 Comments

Her er der plads til udviklingshæmmede med et misbrug - Hos udviklingshæmmede misbrugere ses et stigende behov for behandling. En opgave som det traditionelle system oftest ikke har rammerne til at løse. Men i Aalborg Kommune tilbyder man specialiser [...]

Om udviklingshæmning

Udviklingshæmning er et symptom på, at de intellektuelle funktioner er udviklet på et lavere niveau end normalt. Læs om årsager til udvikiklingshæmning, grader af udviklingshæmning og WHOs ICD-10 diagnosegrupper.

Nyt fra centret

Bodil Schou, kunstner gennem mange år og elev på Kunstnerhuset Karavana, har fået udgivet denne utroligt flotte bog med illustrationer af H.C. Andersens Fyrtøjet. Centret har fået lov til at sælge bogen for Bodil for 50 kr. plus porto. Send en mail til info@oligo.nu for at bestille bogen.

Psykiske lidelser

Læs om hvordan de forskellige psykiske lidelser kommer til udtryk hos udviklingshæmmede: ADHD, angst, bipolar lidelse, demens, depression, personlighedsforstyrrelse, PTSD, skizofreni og psykose, tvangslidelse (OCD)

Forskning

Historiker på Videnscenteret, Finn Andersen, er blevet interviewet til DRs P1 Dokumentar om sit projekt om ventetidshjemmene, hvor han kortlægger, hvordan forholdene var for børn med udviklingshæmning, der i årevis ventede på en plads i Åndssvageforsorgen.

Lyt til programmet her